GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Projektiranje i građenje željezničkih pruga

Duško Marušić


Crteži: Ankica Karan, Tatjana Stazić

Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1994.

ISBN 953-6116-02-2

CIJENA   100,00 kn


Povratak