GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Arhitektonski natječaji u Splitu 1918-1941.

Darovan Tušek


Društvo arhitekata, Split, 1994.

ISBN 953-96127-0-5
 

CIJENA    100,00 kn


Povratak