GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Arhitektonski natječaji u Splitu 1945-1995.

Darovan Tušek


Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu.
Društvo arhitekata, Split, 1996.

ISBN 953-6116-06-5 (Građevinski fakultet u Splitu)
ISBN 953-96127-2-1 (Društvo arhitekata Splita) 


CIJENA    150,00 kn


Povratak