GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH

Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Matematika 1 - riješeni zadaci

Autori:

mr. Slobodan Pavasović, dipl. inž. mat.
mr. Tonči Radelja, dipl. inž. mat.
Senka Banić, prof. mat. i fiz.
Pina Milišić, dipl. inž. mat.
Katedra za matematiku i fiziku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Urednik:
prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, dipl. inž. građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Recenzenti:
prof. dr. sc. Božo Vrdoljak, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
doc. dr. sc. Sanja Varošanec, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Lektor:
mr. Bratislav Lučin, prof.
Naslovnica, tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
mr. Slobodan Pavasović
Nakladnik:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split
Naklada: Kataloška obrada:
517(075.8)(076)
    MATEMATIKA 1: riješeni zadaci / S. [Slobodan] Pavasović, T. [Tonči] Radelja, S. [Senka] Banić, P. [Pina] Milišić. - 1. izd. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta, 1999. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Predgovor: str. 1.
ISBN 953-6116-19-7
Sadržaj (proširen napomenama autora):
 
PREDGOVOR
I. MATEMATIČKA INDUKCIJA
(15 zadataka, 14 stranica)
 • dokazivanje jednakosti;
 • dokazivanje djeljivosti; 
 • dokazivanje nejednakosti.
 • II. KOMPLEKSNI BROJEVI
  (30 zadataka, 32 stranice, 27 slika)
 • geometrijski prikaz; 
 • korijeni kompleksnoga broja.
 • III. FUNKCIJE
  (26 zadataka, 18 stranica, 3 slike)
 • trigonometrijske (ne)jednadžbe;
 • logaritamske (ne)jednadžbe; 
 • prirodno područje definicije funkcije.
 • IV. LIMESI
  (40 zadataka, 14 stranica)
 • limes niza realnih brojeva;
 • limes realne funkcije realne varijable;
 • l'Hospitalovo pravilo.
 • V. REDOVI
  (40 zadataka, 24 stranice)
 • konvergencija reda realnih brojeva;
 • konvergencija reda potencija;
 • razvoj funkcije u MacLaurinov i Taylorov red.
 • VI. GRAFOVI
  (30 zadataka, 48 stranica, 26 slika)
 • graf eksplicitno zadane funkcije;
 • graf parametarski zadane krivulje;
 • određivanje asimptota.
 • VII. SUSTAVI LINEARNIH JEDNADŽBI
  (18 zadataka, 12 stranica)
 • sustavi bez rješenja ili s jedinstvenim rješenjem;
 • sustavi s parametarskim rješenjem;
 • rješavanje sustava ovisno o nepoznatom parametru.
 • VIII. VEKTORI I ANALITIČKA GEOMETRIJA
  (23 zadatka, 22 stranice, 4 slike)
 • vektori u prostoru E3;
 • linearna (ne)zavisnost vektora;
 • pravac i ravnina u prostoru.
 • Riječ autora:

  Poštovani,
  zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da smo objavili zbirku "Matematika 1 – riješeni zadaci". Zbirka je prvenstveno namijenjena studentima prve godine tehničkih studija (sveučilišnih i veleučilišnih), ali i učenicima završnih razreda gimnazija (posebice prirodoslovno-matematičkih). Svi su zadaci u Zbirci u cijelosti riješeni, a ključna mjesta prokomentirana. Na početku svakog poglavlja dane su uvodne napomene o načinu rješavanja, "alatima" koji se koriste, kao i najčešćim "prekršajima" pri rješavanju.
  Nadamo se da će ovaj kratki prikaz pobuditi Vaše zanimanje za Zbirku.
  Zahvaljujemo,
  Autori
  Cijena:   99,00 kn

  Informacije:
   

  mr. Slobodan Pavasović Slobodan.Pavasovic@gradst.hr
  mr. Tonči Radelja Tonci.Radelja@gradst.hr
  Senka Banić Senka.Banic@gradst.hr
  Pina Milišić Josipa-Pina.Milisic@gradst.hr
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Matice hrvatske 15
  21000 SPLIT
  tel:  021 303302, 021 303322
  fax: 021 524162


  Povratak