Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   120,00 kn

Betonske ploče i ljuske

Numerički model za statičku, dinamičku i vremenski ovisnu analizu

prof. dr. sc. Jure Radnić
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

doc. dr. sc. Alen Harapin
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu / Faculty of Civil Engineering and Architecture University of Split

mr. sc. Domagoj Matešan
Institut građevinarstva Hrvatske, d.d.

 

Nakladnik:

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split

Sunakladnik:

Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb

Recenzenti:

prof. dr. sc. Josip Dvornik
prof. dr. sc. Krešimir Herman
prof. dr. sc. Vicko Šimić

Urednik:

prof. dr. sc. Slobodan Šestanović

Tehnička obrada:

autori

Lektor:

Urica Kapov, prof.

Tisak:

Tiskara "Poljica" d.o.o., Dugi Rat, Dučki put 10

Naklada:

ISBN 953-6116-28-6 (Split)

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu broj 01-12/8-7-2004. od 21. srpnja 2004. godine ova se knjiga objavljuje kao udžbenik Sveučilišta u Splitu.

Kataloški opis:

UDK 624.012.4(075.8)

RADNIĆ, Jure

Betonske ploče i ljuske : numerički model za statičku, dinamičku i vremenski ovisnu analizu / Jure Radnić, Alen Harapin, Domagoj Matešan. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta ; Zagreb : Institut građevinarstva Hrvatske, 2004. - XVI, 164 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 23 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

ISBN 953-6116-28-6

Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

Poglavlje 1

Uvod

1.1. Što je ljuska?

1.2. Razvoj proračuna ljusaka

1.3. Točnost numeričkih analiza

1.4. Specifičnosti proračuna betonskih ljusaka

1.5. Formulacije elemenata ljuske

1.6. Ciljevi i sadržaj knjige

Literatura

 

Poglavlje 2

Osnove numeričkog modeliranja ploča i ljusaka

2.1. Općenito

2.2. Pojednostavljena trodimenzionalna teorija ploča i ljusaka

2.3. Nedostaci elemenata Mindlin-ove ploče i degeneriranog elementa ljuske

2.4. Usvojena formulacija konačnog elementa ploče i konačnog elementa ljuske

2.5. Statička analiza ploča i ljusaka s elasto-plastičnim modelom materijala

Literatura

 

Poglavlje 3

Analiza betonskih ljusaka za kratkotrajna statička opterećenja

3.1. Općenito

3.2. Model materijala

3.3. Geometrijska nelinearnost

3.4. Rješenje problema konačnim elementima

3.5. Proračunski program SALJ

3.6. Numerički primjeri

Literatura

 

Poglavlje 4

Analiza betonskih ljusaka za dugotrajna opterećenja

4.1. Općenito

4.2. Model materijala

4.3. Jednadžbe ravnoteže

4.4. Postupak vremenske analize

4.5. Numerički primjeri

Literatura

 

Poglavlje 5

Analiza betonskih ljusaka za dinamička opterećenja

5.1. Uvod

5.2. Provedba numeričke analize

5.3. Model materijala za dinamičko opterećenje

5.4. Primjer

Literatura

Iz Predgovora knjige:

"Prisutnost armiranobetonskih ploča i ljusaka u praksi je iznimno široka, a potreba njihova što realnijeg numeričkog modeliranja sve učestalija...

... U ovoj su knjizi najprije prikazane osnove numeričkog modeliranja ploča i ljusaka. Opisana su pojednostavljenja trodimenzionalne teorije ploča i ljusaka, te nedostaci elemenata Mindlin-ove ploče i pojednostavljenog elementa ljuske. Prikazana je usvojena formulacija konačnog elementa ploče i ljuske, te naznačene osnove analize s elasto-platičnim modelom materijala.

Potom su izložena tri odvojena numerička modela za nelinearnu analizu armiranobetonskih ploča i ljusaka, i to za:

- statičku analizu,

- dinamičku analizu i

- vremenski ovisnu analizu.

Model za statičku analizu namijenjen je slučajevima s kratkotrajnim mirnim opterećenjem. Model za dinamičku analizu namijenjen je slučajevima s kratkotrajnim dinamičkim opterećenjem (potres, eksplozija, udarno opterećenje i sl.). Model za vremenski ovisnu analizu simulira reološke efekte betona pod dugotrajnim statičkim opterećenjem...

... Knjiga je namijenjena studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija koji žele proširiti znanja iz područja numeričke analize armiranobetonskih ploča i ljusaka. Također je namijenjena i inženjerima koji se u praksi susreću s potrebama numeričkog modeliranja stvarnog ponašanja armiranobetonskih konstrukcija..."

Autori