Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   400,00 kn

Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka

Prof. dr. sc. Ognjen Bonacci
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Nakladnici:

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split

Institut građevinarstva Hrvatske, Janka Rakuše 1, Zagreb

Za izdavača:

Slobodan Šestanović

Recenzenti:

Božidar Stilinović
Dušan Trninić

Tehnički urednik:

Jure Marić

Lektura:

Dunja Bonacci-Skenderović

Ovitak, slog i priprema za tisak:

Tiskara POLJICA d.o.o., Dugi Rat

Naklada:

ISBN 953-6116-27-8 (Građevinsko-arhitektonski fakultet Split)

Kataloški opis:

UDK 556.5:504.3
BONACCI Ognjen
    Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka / Ognjen Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu ; Zagreb : IGH  d.d. <Institut građevinarstva Hrvatske>, 2003. - 487 str. : graf. prikazi ; 25 cm. Bibliografija: str. 463-483. - Predmetno kazalo.
ISBN 953-6116-27-8 (Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

  1. Veza hidrologije i ekologije

  2. Elementi hidrologije i vodnih resursa bitni za ekologiju i zaštitu okoliša

  3. Otvoreni vodotoci mjesta suradnje hidrologije, ekologije i biologije

  4. Upravljanje otvorenim vodotocima u novim uvjetima

  5. Potrebe okoliša za vodom iz otvorenih vodotoka

Iz Predgovora knjige:

"... U odnosu čovjek-okoliš mnogo je toga nepoznato, mnogo se stvari samo naslućuje a brojne istine tek trebaju biti otkrivene. U tome smislu hidrologija je u posljednjih dvadesetak godina napravila velike iskorake. Najveći iskorak je urađen onda kada je ona definitivno shvatila i aktivno započela suradnju sa svim znanstvenim disciplinama i svim ljudskim djelatnostima za koje je pretpostavila da mogu biti od koristi za rješavanje problema na relaciji voda-okoliš.

Riječ je o uzbudljivom i mukotrpnom pionirskom putu, pravom hodu po mukama. ..."

Autor