Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


RASPRODANO

    Cijena:   50,00 kn

Uvod u inženjersku mehaniku stijena

prof. dr. sc. Predrag Miščević
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Nakladnik:

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split

Sunakladnici:

Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb, PC Split
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Urednik:

prof. dr. sc. Slobodan Šestanović

Recenzenti:

prof. dr. sc. Tanja Roje Bonacci, Split
prof. dr. sc. Zlatko Langof, Sarajevo
prof. dr. sc. Ivan Vrkljan, Rijeka

Tehnički urednik:

prof. dr. sc. Predrag Miščević

Tisak:

"Poljica", Dugi Rat, Dučki put 10

Naklada:

ISBN 953-6116-29-4 (Građevinsko-arhitektonski fakultet)

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu rješenjem broj: 04-12/2-4-2004. na sjednici održanoj 4. lipnja 2004. godine.

Kataloški opis:

UDK 624.131(075.8)
MIŠČEVIĆ, Predrag
    Uvod u inženjersku mehaniku stijena / Predrag Miščević. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu , 2004. - IV, 232 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 223-228. - Imensko i predmetno kazalo.
ISBN 953-6116-29-4 (Građevinsko-arhitektonski fakultet)

Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

    1. Uvod

    2. Stijena

    3. Diskontinuiteti

    4. Stijenska masa

    5. Indeksni parametri stijenske mase

    6. Klasifikacije stijenskih masa

    7. Meke stijene

    8. Prirodno stanje naprezanja

    9. Stabilnost kosine u stijenskoj masi

  10. Primjena mehanike stijena u temeljenju

  11. Primjena mehanike stijena za podzemne otvore

  12. Stabilizacija podzemnih otvora

        Literatura

        Kazalo pojmova

Iz Uvoda knjige:

"Pojmom inženjerska mehanika stijena želi se opisati znanstvena disciplina utemeljena na mehanici, a koja se koristi u projektiranju građevina izgrađenih na ili u stijenskoj masi. Pojam mehanika stijena obuhvaća primjenu osnovnih znanja o mehanici na stijensku masu, te se dodavanjem prijedloga inženjerska želi naglasiti njeno korištenje za rješenje onih inženjerskih zadaća koje uključuju stijensku masu. Iako se time podrazumijeva korištenje mehanike stijena i u rudarstvu kao i u naftnim istraživanjima, u ovoj knjizi se obrađuje primjena na inženjerske probleme u građevinarstvu."

Autor