GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Hidrotehničke građevine, knjiga I

Petar Stojić

 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 1997
3 sv. ; 25 cm
ISBN 953-6116-08-1 (cjelina)

Knjiga I. - 1997. - III, 481 str. : 590 ilustr., 19 tabl.
Predgovor: str. 5-8. -  Bibliografija: str. 467-481.

ISBN 953-6116-09-X (knj. I.)

CIJENA   150,00 kn


Povratak