GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Fizika II : elektromagnetizam, optika, atomi i molekule, kondenzirano stanje, atomska jezgra i osnovne čestice

Srećko Kilić, T. Persi


Fakultet građevinskih znanosti u Splitu, Split
Fakultet građevinskih znanosti u Rijeci, Rijeka; 1988.
 

CIJENA    60,00 kn


Povratak