Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   150,00 kn

Duboko temeljenje i poboljšanje temeljnog tla

prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Nakladnik:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split

Urednica:

prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić

Recenzenti:

prof. dr. sc. Nenad Grubić, Sarajevo
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
prof. dr. sc. Sonja Zlatović, Zagreb

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:

prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci

Tisak:

Tipoart, Split

Naklada:

ISBN 978-953-6116-40-9

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom broj.: 01-1-41/16-2-2010 od 1. ožujka 2010. godine.

Kataloški opis:

UDK 624.15(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
    Duboko temeljenje i poboljšanje temeljnog tla / Tanja Roje-Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2010. -
III, 251 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 233-241. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-40-9

Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

 

 1. UVOD

 2. OSNOVNE VRSTE TEMELJENJA

  2.1. Plitko temeljenje

  2.2. Produbljeno temeljenje

  2.3. Duboko temeljenje

  2.4. Hibridno temeljenje

  2.5. Temeljenje na poboljšanom tlu

  2.6. Posebne vrste temelja

  2.7. Podtemeljne građevine

 3. ODABIR NAČINA I DUBINE TEMELJENJA

  3.1. Odabir prema zahtjevima građevine

  3.2. Odabir prema kriteriju slijeganja

 4. DUBOKO TEMELJENJE

  4.1. Podjela dubokih temelja prema stupnju razmicanja okolnog tla

  4.2. Prijenos uspravnih sila kod dubokih temelja

 5. PILOTI

  5.1. Općenito

  5.2. Podjela pilota prema načinu izvođenja

  5.3. Podjela pilota prema vrsti gradiva

  5.4. Prijenos uspravnih sila

  5.5. Proračun pilota

  5.6. Slijeganje pilota

  5.7. Modelska ispitivanja

  5.8. Statnamik terenski pokus

  5.9. Grupe pilota

  5.10. Vrste i načini izvođenja pilota

 6. HIBRIDNO TEMELJENJE

  6.1. Općenito

  6.2. Sustav i njegovo djelovanje

  6.3. Primjer hibridnog temeljenja

  6.4. Zaključak

 7. DUBOKI MASIVNI TEMELJI

  7.1. Općenito

  7.2. Vrste i način izvođenja dubokih masivnih temelja

 8. VIŠENAMJENSKI ZAHVATI U TLU

  8.1. Općenito

  8.2. Mikropiloti

  8.3. Mlazno injektirana tijela

 9. POBOLJŠANJE TEMELJNOG TLA

  9.1. Općenito

  9.2. Likvefakcija

  9.3. Zamjena materijala

  9.4. Stabilizacija tla dodacima

  9.5. Dubinsko zbijanje tla

  9.6. Upravljanje procesom konsolidacije

  9.7. Šljunčani stupovi (piloti)

  9.8. Složene tehnike poboljšanja

10. POSEBNE VRSTE TEMELJA

10.1. Općenito

10.2. Nadoknadni temelji

10.3. Plivajući temelji

10.4. Vlačni temelji

11. PODTEMELJNE GRAĐEVINE

 

LITERATURA

 

KAZALO POJMOVA

 

 

Iz poglavlja "Uvod":

"... Za odabir vrste i načina temeljenja, osim u najjednostavnijim slučajevima plitkog temeljenja, često je presudan izvođač i oprema s kojom isti raspolaže. Nerijetko izvođači, za vlastitu tehnologiju, nude i vlastite projekte. Kako se tehnologija i dalje razvija tako se temeljenju pružaju sve veće mogućnosti projektiranja i izvođenja.

 

     U posljednjih dvadesetak godina pojavilo se niz novih tehnologija u području dubokog temeljenja. To se posebno odnosi na tehnologije izrade stupnjaka - pilota. Tu se može ukazati na tehniku svrdlanih (CFA) pilota, tehniku miješanja na licu mjesta (Mixed in place, MIP), mlaznog injektiranja, razne vrste mikropilota, i razne vrste nabijenih, šljunčanih stupova sa ili bez dodatka veziva i armatura.

 

     Nove tehnologije izbrisale su oštru granicu između nosivih, čvrstih tijela, pilota, uglavnom armiranih i poboljšanja temeljnog tla mikropilotima, šljunčanim stupovima i mlazno injektiranim pilotima. U tom smislu upozorava se čitatelj da je na geotehničaru vrlo ozbiljna odluka kako će tretirati neku od mjera poboljšanja tla. Dok je kod pilota djelovanje jasno, kod nekih od novih tehnologija učinci se miješaju pa nije sasvim jasno što su piloti, a što poboljšanje tla..."

 

Autorica