Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   80,00 kn

Mehanika tla

3. izdanje

Prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
 

Nakladnik:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, Split

Sunakladnik:

Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Rakušina 1, Zagreb

Urednik:

Prof. dr. sc. Snježana Knezić

Recenzenti:

Prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
Prof. dr. sc. Antun Szavits-Nossan, Zagreb
Prof. dr. sc. Ludvik Trauner, Maribor

Lektor:

Dunja Bonacci-Skenderović, prof.

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:

Prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci

ISBN 978-953-6116-35-5

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom broj: 01-1/9-7a-03 na 9. sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine.

Kataloški opis (Sveučilišna knjižnica u Splitu):

UDK 624.131(075.8)

ROJE-Bonacci, Tanja

     Mehanika tla / Tanja Roje-Bonacci. - 3 izd. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta ; Zagreb : Institut građevinarstva Hrvatske, 2007. - V, 280 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Popis upotrijebljenih oznaka: str. 277-280. - Bibliografija: str. 263-267. - Predmetno kazalo.

ISBN 978-953-6116-35-5 (Građevinsko-arhitektonski fakultet Split)

471024011

 


Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

1. Mehanika tla u građevinarstvu

 1.1. Općenito

 1.2. Temeljenje

 1.3. Tlo kao građevinski materijal

 1.4. Kosine i usjeci

 1.5. Posebni problemi

 1.6. Rješenja

2. Postanak tla

 2.1. Općenito

 2.2. Mineraloški sastav tla

 2.3. Struktura tla

3. Osnovne osobine čestica tla

 3.1. Trodjelni sustav

 3.2. Gustoća i vlažnost

 3.3. Razredba tla i indeksni pokazatelji

4. Istražni radovi

 4.1. Općenito

 4.2. Terenski istražni radovi

 4.3. Laboratorijska ispitivanja

 4.4. Terenski pokusi

 4.5. Geotehnički elaborat

5. Voda u tlu

 5.1. Općenito

 5.2. Oblici pojave vode u tlu

 5.3. Kapilarnost

 5.4. Pritisci u vodom zasićenom tlu

 5.5. Tečenje vode u tlu

6. Naprezanje u tlu

 6.1. Naprezanje u točki, svojstva Mohrove kružnice

 6.2. Geostatičko naprezanje

 6.3. Naprezanje u vodoravno uslojenom tlu

 6.4. Efektivno naprezanje

 6.5. Dodatno naprezanje

 6.6. Promjena pornog tlaka uslijed dodatnih naprezanja

7. Deformacijska svojstva tla

 7.1. Modeli tla

 7.2. Određivanje deformacijskih svojstava tla

 7.3. Metode određivanja deformacijskih svojstava

8. Predviđeno slijeganje tla, stišljivost i konsolidacija

 8.1. Općenito

 8.2. Ogledanje slijeganja na građevinama

 8.3. Veza slijeganja i nosivosti

 8.4. Izbor parametara tla za procjenu slijeganja

 8.5. Teorija konsolidacije i vremenski tijek slijeganja

 8.6. Metode za prognozu slijeganja

9. Čvrstoća tla na smicanje

 9.1. Općenito

 9.2. Parametri čvrstoće na smicanje

 9.3. Laboratorijski pokusi smicanja

 9.4. Terenski pokusi smicanja

10. Granična stanja plastične ravnoteže

10.1. Općenito

10.2. Pripadni model

10.3. Rankinova teorija plastičnog loma

10.4. Coulombova teorija vodoravnog zemljanog pritiska

10.5. Ostale metode za određivanje pasivnog otpora u tlu

11. Nosivost tla

11.1. Općenito

11.2. Dozvoljena nosivost tla

11.3. Nosivost tla - plitki temelji

11.4. Nosivost tla - produbljeni temelji

11.5. Nosivost tla - duboki temelji

12. Stabilnost kosina

12.1. Općenito

12.2. Oblikovanje plohe sloma

12.3. Metode analiza stabilnosti

Literatura

Kazalo

Popis korištenih oznaka