Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   200,00 kn

Potporne građevine i građevne jame

prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

Nakladnik:

Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split

Sunakladnik:

Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb

Urednik:

prof. dr. sc. Slobodan Šestanović

Recenzenti:

prof. dr. sc. Davorin Kovačić, Varaždin
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
prof. dr. sc. Mensur Mulabdić, Osijek

Lektor:

mr. sc. Dunja Bonacci-Skenderović, prof.

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:

prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci

Tisak:

"Poljica", Dugi Rat

Naklada:

ISBN 953-6116-32-4 (Građevinsko-arhitektonski fakultet)

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 33. sjednici odlukom broj.: 01-1-33/1-10/1-2005. od 20. lipnja 2005.

Kataloški opis:

UDK 624.13(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
    Potporne građevine i građevne jame / Tanja Roje-Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta ; Zagreb : Institut građevinarstva Hrvatske, 2005. - E, 316 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 311-316. - Predmetno kazalo.
ISBN 953-6116-32-4 (Građevinsko-arhitektonski fakultet)

Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

0. POVIJEST

1. OPĆENITO

1.1. Prikaz nekih potpornih građevina i njihova namjena

1.2. Vrste potpornih građevina

2. OPTEREĆENJA

2.1. Općenito

2.2. Tlak mirovanja

2.3. Granična stanja plastične ravnoteže

2.4. Rasprava o stvarnim opterećenjima na potporne građevine

2.5. Primjena Eurokoda 7 u projektiranju potpornih građevina

3. POTPORNI ZIDOVI

3.1. Općenito

3.2. Posebna opterećenja na potporne zidove

3.3. Dimenzioniranje potpornih zidova

3.4. O izvedbi potpornih zidova

3.5. Masivni, gravitacioni potporni zidovi

3.6. Olakšani potporni zidovi

3.7. Tankostijeni, armirani potporni zidovi

4. OJAČANO TLO

4.1. Općenito

4.2. Potporne građevine od armiranog tla

4.3. Gradiva

4.4. Dimenzioniranje potpornih građevina od armiranog tla

4.5. Izvedba potpornih građevina od armiranog tla

5. PODUPORE USPRAVNIH ISKOPA

5.1. Općenito

5.2. Privremene građevine za osiguranje uspravnog iskopa u tlu (podgrade)

5.3. Trajne podupore opterećene tlom i vodom (zagatne stijenke)

5.4. Oslonci

6. ZAGATI

6.1. Općenito

6.2. Nasuti zagati

6.3. Zagati od drvenog i čeličnog žmurja

6.4. Ostale vrste zagata

7. SIDRENE POTPORNE GRAĐEVINE I SIDRA

7.1. Općenito

7.2. Sidra

7.3. Sidrene građevine

8. GRAĐEVNA JAMA

8.1. Općenito

8.2. Zaštita građevnih jama pri iskopu bez podzemne vode

8.3. Zaštita građevnih jama od oborinske i podzemne vode

8.4. Građevne jame za temeljenje u mirnoj i tekućoj vodi

Popis upotrijebljenih oznaka

Kazalo pojmova

Literatura

 

Iz poglavlja "Povijest":

"Potporne građevine su stare koliko i graditeljstvo. Građene po iskustvu, neke su trajale duže, a neke su nestale u povijesti. Suhozidi ili gomile potporne su građevine kojima obiluje mediteranska obala. To je spomenik ljudskoj upornosti i trudu da se sačuva ono malo plodne zemlje i prehrani stanovništvo. Građeni bez veziva, potpuno propusni za vodu, odolijevaju stoljećima i vrše zadanu ulogu. Obrambeni zidovi oko gradova i naselja drugi su vid spomenika ovim građevinama, koje se još i danas mogu naći svugdje po svijetu, od Dubrovnika i Stona u Hrvatskoj, do Velikog Zida u Kini."

Autorica