GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


RASPRODANO

Temeljenje

T. Roje Bonacci, P. Miščević


Split: Građevinski fakultet Sveučilišta ;
Osijek: Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 1997. -
113 str. : ilustr.; 30 cm.
Bibliografija: str. 110-111. - Kazalo.
 
ISBN 953-6116-13-8 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu).
ISBN 953-96691-5-4 (Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
KLJUČNE RIJEČI: temeljnje, plitki temelji, duboki temelji, vlačni temelji, piloti, elastični nosači na tlu, masivni duboki temelji 
SAŽETAK: Knjiga je pisana kao udžbenik za studente dodiplomskog i poslijediplomskog studija. Podjeljena je u pet poglavlja.
Prvo poglavlje je uvodno. Upoznaje čitaoca sa mogućnostima temeljenja građevina i daje kratki povijesni uvod u razvoj temeljenja.
Drugo poglavlje govori o temeljima općenito, kao djelovima građevina. Upoznaje čitatelje sa problemima koji se javljaju prilikom utvrđivanja odnosa prenosa opterećenja sa građevine u tlo.
Treće poglavlje govori o plitkom temeljenju. Podjela poglavlja izvršena je prema načinima temeljenja na proračune krutih temelja i proračune savitljivih temelja. Četvrto poglavlje govori o načinima dubokog temeljenja sa opširnim prikazom temeljenja na pilotima kao danas najčešćem načinu izvođenja dubokih temelja. Peto poglavlje prikazuje mogućnosti i način proračuna vlačnih temelja. Knjiga ima kazalo pojmova, popis upotrebljenih oznaka i 32 bibliografske jedinice.

Cijena:   70,00 kn


Povratak