GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH
 
Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   220,00 kn

Uvod u teoriju sigurnosti nosivih konstrukcija

Prof. emeritus dr. sc. Vuk Milčić, dipl. inž. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Bernardin Peroš, dipl. inž. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Nakladnik:

Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split

Urednik:

Prof. dr. sc. Slobodan Šestanović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Recenzenti:

Prof. dr. sc. Boris Androić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Roko Andričević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Prof. dr. sc. Pavao Marović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Lektor:

Slavica Šimunović, prof.

Naklada:

ISBN 953-6116-25-1 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu rješenjem broj 01-5/5-3-03. od 21. veljače 2003. godine.

Kataloški opis:

UDK 624.07(075.8)

MILČIĆ, Vuk

Uvod u teoriju sigurnosti nosivih konstrukcija / Vuk Milčić, Bernardin Peroš. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2003. - <XII>, 173 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 153-172.

ISBN 953-6116-25-1

Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

  1. Uvod

  2. Deterministički i probabilistički pristup

  3. Otpornost i djelovanje na konstrukciju - veličine stohastičkog modela

  4. Probabilistički postupak utvrđivanja pouzdanosti konstrukcija

  5. Semi-probabilistički pristup - nove tehničke norme

  6. Modeli pouzdanosti nosivih konstrukcija

  7. Pouzdanost nosivih konstrukcija s aspekta uporabljivosti i oštećenja

  8. Primjeri

  9. Popis literature


Povratak