Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   150,00 kn

Mehanika I

1. izdanje

prof. dr. sc. Željana Nikolić, redovita profesorica Građevinsko-arhitektonskog fakulteta

 

Nakladnik:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, Split

Urednica:

doc. dr. sc. Vesna Denić-Jukić

Recenzenti:

prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Pavao Marović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
prof. dr. sc. Ante Mihanović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Lektorica:

Stela Čular, prof.

Dizajn naslovnice

prof. dr. sc. Ivana Šverko

Tisak

Arak d.o.o., Omiš

Naklada

500 primjeraka

 

ISBN 978-953-6116-38-6

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu odlukom broj: 01-1-32/11a-2009 od 3. travnja 2009.

Kataloški opis

UDK 531(075.8)

NIKOLIĆ, Željana

     Mehanika I / Željana Nikolić. - 1. izd. - Split : Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2009. - [XII], 320 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis

Bibliografija: str. 309. - Predmetno kazalo.

ISBN 978-953-6116-38-6

 

 


Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

1. Uvod u mehaniku krutih tijela

 1.1. Uvod

 1.2. Osnovni pojmovi i veličine u mehanici

 1.3. Skalari i vektori

 1.4. Osnovni zakoni mehanike

2. Osnovne veličine statike

 2.1. Sila

 2.2. Moment sile

 2.3. Par ili spreg sila

 2.4. Koncentrirani moment

 2.5. Djelovanje sile na opću točku krutoga tijela

 Zadaci

3. Ekvivalentni sustavi sila na kruto tijelo

 3.1. Ekvivalentnost sustava sila

 3.2. Rezultirajuće djelovanje sustava sila

 3.3. Rezultanta sustava sila

 3.4. Ravnoteža sustava sila

 Zadaci

4. Ravnoteža krutih tijela

 4.1. Sile na krutom tijelu

 4.2. Ravnoteža krutoga tijela u ravnini

 4.3. Ravnoteža krutoga tijela u prostoru

 4.4. Ravnoteža sustava krutih tijela u ravnini i prostoru

 Zadaci

5. Težište krutoga tijela

 5.1. Težište tijela

 5.2. Središte mase tijela

 5.3. Težište volumena, plohe i linije

 5.4. Primjena simetrije pri određivanju težišta tijela

 5.5. Primjena izravne integracije pri određivanju težišta

 5.6. Težište složenih tijela

 5.7. Težišta jednostavnijih tijela, likova i linija

 5.8. Pappus-Guldinovi teoremi

 Zadaci

6. Trenje

 6.1. Trenje klizanja

 6.2. Trenje užeta

 Zadaci 

7. Analiza statički određenih linijskih konstrukcija

 7.1. Pojam konstrukcije i statike konstrukcije

 7.2. Unutrašnje sile u presjecima linijskih konstrukcija

 7.3. Rešetkaste konstrukcije u ravnini

 7.4. Rešetkaste konstrukcije u prostoru

 7.5. Gredni nosači u ravnini

 7.6. Gredni nosači u prostoru

 Zadaci

8. Analiza savitljivih linijskih konstrukcija

 8.1. Lančanica

 8.2. Lančani poligon

 Zadaci

9. Virtualni rad i potencijalna energija

 9.1. Kinematika krutog tijela

 9.2. Pojam rada u statici krutih tijela

 9.3. Načelo virtualnog rada

 9.4. Načelo potencijalne energije

 Zadaci

Literatura

Rješenja zadataka

Kazalo pojmova

 


Iz "Predgovora" knjige:   

"...Ovaj udžbenik obrađuje statiku kao dio mehanike i namijenjen je studentima sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva za savladavanje gradiva iz predmeta Mehanika I. Udžbenik također obuhvaća znatan dio gradiva iz predmeta Osnove nosivih konstrukcija I na sveučilišnom preddiplomskom studiju arhitekture te Tehnička mehanika I na stručnom studiju građevinarstva. Kako je mehanika jedan od temeljnih inženjerskih disciplina, udžbenik mogu rabiti i studenti ostalih tehničkih fakulteta koji izučavaju ovu problematiku..."

 

Autorica