GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA
O KNJIŽNICI
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 465 117
E-mail: biblioteka@gradst.hr

 
KORISNICI
ČITAONICA
OPREMA
RADNO VRIJEME
DJELATNICE

Knjižnica Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu djeluje od 1. siječnja, 1977. godine.
Započela je radom kao knjižnica u sastavu radne organizacije Građevinski institut Zagreb, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu. Početni knjižni fond iznosio je 860 svezaka udžbeničke literature.
Osnovna zadaća knjižnice bila je da pomaže prvenstveno studentima a također i nastavnom i stručnom osoblju kao i vanjskim suradnicima Fakulteta i Instituta.
Od lipnja 1991. godine djeluje kao Knjižnica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
U školskoj godini 2003/04 Fakultet otvara studij Arhitekture, a 1. studenog 2003. službeno mijenja naziv u Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu te od tog datuma knjižnica djeluje pod nazivom Knjižnica Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Knjižnica prikuplja i čuva, obrađuje i daje na korištenje, u čitaonici i izvan nje, knjižnični fond, prije svega iz područja građevinarstva, zatim iz arhitekture i urbanizma, geologije, geodezije, matematike, fizike i drugih područja koja se predaju i istražuju na Fakultetu, te referentnu zbirku, doktorske i magistarske radnje obranjene na Fakultetu, diplomske radove studenata, te obavlja međuknjižničnu posudbu članaka i knjiga.

Današnji fond knjižnice je oko 16000 svezaka. Od toga:

Fond pokriva sljedeća znanstvena područja i discipline: Djelatnosti knjižnice obuhvaćaju: Početkom 1991. godine uvedena je računalna obrada - aplikacija CROLIST-PC verzija, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, za unos u bazu podataka knjižničnog fonda, odnosno obradu monografskih publikacija, doktorskih disertacija, magistarskih radnji, periodičkih publikacija, te ostale knjižnične građe. Knjižnični fond može se pretraživati na računalima u knjižnici a od veljače 2004. i preko Webpac-a SZI Tehnike: Skupnog kataloga knjižnica koje pokrivaju područje tehnike. Obrađeni fond u računalnom katalogu obuhvaća 95% monografskih publikacija te oko 5% serijskih publikacija ukupnog fonda knjižnice.

Knjižnica je spojena na sveučilišnu informatičku mrežu CARNet, a time i na Internet.
Od početka 1998. godine knjižnica uređuje vlastite WWW stranice: http://www.gradst.hr/library, koje su sastavni dio WWW stranica Fakulteta: http://www.gradst.hr/ . Stranice sadrže informacije o knjižnici, prinovama knjiga, časopisima u knjižnici, izdanjima Fakulteta, također upute za korisnike-studente i druge korisne informacije. Stranice se redovito ažuriraju najnovijim podacima.

U rujnu 1998. godine knjižnica je uključena u projekt Sustav znanstvenih informacija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske - Podsustav Tehnika. Osnovni cilj projekta jest izgradnja informacijskog sustava kao podrške znanstveno-istraživačkom radu i akademskoj izobrazbi u Republici Hrvatskoj. Detaljnije informacije o projektu mogu se naći na sljedećoj adresi: http://www.szi.hr/index.html , a o podsustavu Tehnika na: http://szitehnika.cc.fer.hr/ .
 

KORISNICI:


PROSTOR:

Knjižnica je smještena u zgradi Fakulteta (zgrada A) i sastoji se od dvije prostorije: glavna prostorija s ukupnom površinom od 99 m2 koja je podijeljena je na dva dijela: čitaonica s 30 radnih mjesta i prostor za odlaganje fonda opremljen policama na dva kata (250 metara dužnih). Unutar toga je i radni prostor za dvije djelatnice.
Uz glavnu čitaonicu nalazi se prostorija koja služi kao čitaonica tekućih časopisa površine 15 m2 gdje su privremeno smješteni tekući domaći i strani časopisi koje knjižnica prima u 2003. i 2004. godini, te stara godišta Narodnih novina i Službenog lista SFRJ.
Za odlaganje građe koristi se i dio podruma (40 metara dužnih).


OPREMA:


RADNO VRIJEME:

    od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati
    posudba za korištenje izvan knjižnice od 10 do 15 sati
 

DJELATNICE:

    Voditeljica knjižnice:
    Dijana Erceg, dipl. inž. građ.                                      dijana.erceg@gradst.hr

    Knjižničarka:
    Nikolina Škrabić, prof., dipl. knjiž.                             nikolina.skrabic@gradst.hr
 
 


KNJIŽNICA O KNJIŽNICI KNJIGE ČASOPISI

Zadnja promjena: 10.3.2004
Dijana.Erceg@gradst.hr