GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA
DIPLOMSKI RADOVI (3)
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 465 117
E-mail: biblioteka@gradst.hr

 
Diplomski radovi : upute za korištenje
DIPLOMSKI RADOVI (1) : po abecednom redu diplomanta
DIPLOMSKI RADOVI (2) : po nazivu predmeta
DIPLOMSKI RADOVI (3) : po abecednom redu voditelja

Diplomski radovi na ovoj web stranici razvrstani su po abecednom redu voditelja, a unutar toga po kronološkom redu obrane rada. Zapis svakog diplomskog rada sastoji se od sljedećih elemenata:

PREZIME, IME diplomanta
STUPANJ studija (VII/1=sveučilišni dodiplomski, VI/1=stručni dodiplomski)
NASLOV diplomskog rada
MJESTO, GODINA izdavanja diplomskog rada
PREDMET
PREZIME, I.(ime) voditelja
DATUM obrane diplomskog rada
BROJ signature (zapamtiti za posudbu)

 

Alfirević, Ante

Andričević, Roko

Bojanić, Davor

Boko, Ivica

Bonacci, Ognjen

Cvitanić, Dražen

Čagalj, Miro

Denić-Jukić, Vesna

Dragović, Miomir

Ferić, Marin

Gotovac, Blaž

Harapin, Alen

Herak-Marović, Vladica

Jančin, Tomislav 

Jelavić, Marko

Jović, Vinko

Juradin, Sandra

Knezić, Snježana

Krstulović, Petar

Kuzmanić, Ante

Lozić, Ivo

Marasović, N.

Margeta, Jure

Marović, Pavao

Marušić, Dušan

Meštrović, Ante

Mihanović, Ante

Miličić, Ivo

Miščević, Predrag

Mladineo, Nenad

Nikolić, Željana

Nižetić, Đuro

Nižetić, Ivan

Ostojić-Škomrlj, Nives

Pejaković, Branko

Perković, Zdeslav

Peroš, Bernardin

Radnić, Jure

Ribarević, Zoran

Roje-Bonacci, Tanja

Stojić, Petar

Škomrlj, Jakov

Tedeschi, Stanislav

Trogrlić, Boris

Tušek, Darovan

Vojnović, Josip

Vranješ, Mijo

Vukov, Ante

Žaja Marko


voditelji

voditeljivoditelji
KNJIŽNICA O KNJIŽNICI KNJIGE ČASOPISI

Zadnja promjena: 16.10.2008
Dijana.Erceg@gradst.hr